Vandskade

Vandskader på et trægulv  minimeres med en hurtig indsats.  Vores døgnservice 70221400 rykker omgående ud  med affugtere og vandsugere for at fjerne fugten fra gulvet.

Dansk Gulvcenter Aps. samarbejder med  en række forsikringsselskaber:
• Topdanmark
• Codan
• Nykredit forsikring
• Alm. Brand
• Østifterne.

Dansk Gulvcenter Aps.  håndterer alle former for fugtproblemer. Både af akut karakter eller fugt opstået i forbindelse med produktion, byggeri m.m.
Mange års erfaring har bevirket, at Dansk Gulvcenter Aps. i dag, besidder en unik ekspertise inden for området.

Desuden udfører Dansk Gulvcenter Aps. fugtmålinger, en serviceydelse for håndværkere, entreprenører, ingeniører, private og forsikringsselskaber. Fugtbestemmelse udføres med stor præcision og med omgående service.
Ved mindre vandskader som f.eks.  regnvand ved en åben havedør,  utæt blomsterkrukke  eller utæt husdyr, kan vi ved besigtigelse hurtig vurderer  skadens omfang og udføre reparation på stedet.  Ring 70221400 og få en hurtig og uforpligtende vurdering af en fagmand.

Hvordan vurderes vandskader på et trægulv?
Træ og vand er en dårlig kombination, og kan i yderste konsekvens  give råd og svamp.  Vandskaden  på trægulvet vurderes udfra en visuel betragtning, fugtmåling samt  kontrol af gulvets beskaffenhed.  Ved den visuelle vurdering af trægulvet  vurderes bl.a.  farveforskelle, skygger  og  konturer.
Herefter påsættes fugtmålere for en vurdering af  det aktuelle  fugtindhold i træet og til sidst kontrolleres gulvets beskaffenhed for mørhed, opflosning, råd og svamp.

Råd og svamp
Råd og svamp kan nedbryde trægulve og andre organiske byggematerialer i huset. Hvis du opdager problemet i tide, er det billigere at reparere skaderne.  Svampene lever nemlig af det organiske materiale, som et trægulv består af.  Det kan blive meget dyrt og besværligt at redde trægulvet, hvis der går for lang tid, før du gør noget ved problemet. Derfor er det en god idé jævnligt at tjekke for tegn på råd og svamp.  Råd og svamp opstår, når trægulvet og andre organiske byggematerialer bliver udsat for fugt. Svampene kræver nemlig fugt for at kunne vokse – ligesom planter.

Hvad er forskellen på råd og svamp?
Det er ikke helt ligegyldigt, om en skade skyldes råd eller svamp, og det er også vigtigt, hvilken slags svampe eller bakterier der er på spil i huset. Nogle svampe er mere alvorlige at få inden for dørene end andre, og der er også forskel på, hvordan forsikringen dækker ved råd og svampeskader.
Du kan læse mere om, hvad forsikringen dækker, sidst i artiklen.

Råd skyldes svampe og/eller bakterier, som nedbryder træet. Det kaldes råd, når nedbrydningen går relativt langsomt. Ofte opstår råd, fordi husejeren ikke reagerer på fugtskader i tide.

Svamp derimod består af  trænedbrydende svampe nedbryder træværket hurtigt. Hvor hurtigt det går, afhænger af, hvilken slags svamp der er tale om. Den værste svamp at få ind i huset er ægte hussvamp. Den kan give store ødelæggelser, fordi den vokser hurtigt og er i stand til at sprede sig over meget store områder, f.eks. fra kælder og helt til kvist ? selv i høje etageejendomme.
Undervejs nedbryder den træværket, og den kan også angribe murværk og andre bygningsdele.

Ægte hussvamp spreder sig ved hjælp af strenge, og via disse kan den transportere vand og næring til områder, der ellers er tørre. Det gør det rimelig svært at bestemme omfanget af svampeangrebet. Der findes andre svampe, der kan nedbryde træ og andre organiske materialer i vores huse. Det er korkhat, hvid tømmersvamp, gul tømmersvamp og barksvamp. Disse svampe er ikke så slemme som ægte hussvamp, da de ikke breder sig nær så meget. De holder sig til områder, hvor der er fugtigt, og er derfor lettere at komme til livs, når man opdager dem.