Trægulve

I Danmark er fyr, ask, bøg og eg de mest almindelige træsorter, men teak, hevea, jatoba, kirsebær, merbau, mahogny og winge vinder stadigt større indpas. Træ lever og ånder. Det er naturens eget materiale. Indeklimaet bliver sundere og med mindre risiko for allergi, da trægulve er lettere at holde rene end for eksempel gulvtæpper.

 

Trægulvet trives bedst ved en relativ luftfugtighed på 45-55% RF og en temperatur på 17-25°C. Den relative luftfugtighed bør aldrig komme under 35% RF eller over 65% RF. Anskaf evt. et hygrometer. Sørg for tilstrækkelig udluftning – gerne 10 min. med fuldt gennemtræk 2 gange i døgnet. Anvend evt. en befugter når luftfugtigheden falder. Masser af grønne planter er også med til, at regulere luftfugtigheden.