Miljø

Dansk Gulvcenter Aps. betragter ansvar for miljø som et vigtigt element i sin forretningsetik.

Vi mener, at ansvarlighed overfor miljøet og forretningsmæssig succes hører sammen, og betragter
miljøaspektet som et væsentligt kvalitetselement i vores serviceydelser og produkter.

Som en af de førende gulvvirksomheder, skal vi  påvirke og være kendt for ansvarlig miljøadfærd. Vores arbejdsprocesser og serviceydelser skal påvirke miljøet mindst muligt.

Disse holdninger er udmøntet i følgende ti principper. Vi vil:

1. Som minimum overholde miljølovgivning og myndighedskrav. Sætte egne standarder, hvor det er påkrævet.
2. Anvende forsigtighedsprincippet.
3. Forbedre miljøindsatsen løbende og optimere ressourceforbruget.
4. Minimere miljøbelastningen ved at optimere produkter, processer, serviceydelser og transport under hensyn til den samlede livscyklus.
5. Samarbejde og kommunikere aktivt med myndigheder, interesseorganisationer, leverandører og kunder.
6. Udvikle og vælge mindre miljøbelastende processer og serviceydelser.
7. Uddanne og motivere medarbejderne til at tage aktiv del i miljøarbejde og -ansvar.
8. Integrere miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.
9. Inddrage miljøaspekter i beslutninger om større investeringer, køb af virksomheder og udvidelser. Afveje miljømæssige og økonomiske interesser.
10.Etablere miljømæssige rutiner og instruktioner samt måle forbedringer af miljøindsatser.