Maling af trægulve

Maling af trægulve med dækkende maling har samme formål som lak,Maling men medfører selvsagt et ændret udseende. Ønsker man at få malet sine trægulve, bruges som oftest en urethangulvmaling eller en vandig akrylmaling. Malede gulve skal ret ofte vedligeholdes med ny behandling, især hvor der er tale om ujævnt slid.
Ved både lakering og maling af bræddegulve på jord eller over uventilerede hulrum må man være opmærksom på den øgede risiko for råd- og svampeangreb, som opstår, når trægulve påføres en tæt hinde.

Gulve som er lakerede eller har fernis kan godt males, men det kræver at gulvet afrenses for smuds og sæbefilm og efterfølgende neutraliseres. I modsat fald begynder malingen at boble. Resultatet  bliver sjældent  tilfredsstillende på grund af manglende vedhæftnings evne. For at sikre en god vedhæftning afMaling af maling på et tidligere behandlet gulv, bør man få foretaget en afslibning af hele gulvet. Dette for at undgå manglende vedhæftning af den efterfølgende behandling. Jo bedre et forarbejde, der udføres, jo bedre vedhæftning sikres. Man siger, at forarbejdet er 70 – 80% af det samlede resultat.

Ved maling af fyrretræsplanker opstår der  markant synlige fuger.  Disse fuger kan udspartles med trælim blandet med slibestøv og efterfølgende efterslibes. Herefter grundes gulvet med en trægulvmaling. Og der bruges en hård, slidstærk og smudsafvisende gulvmaling som både er velegnet til beton- og trægulve. Malingen  tørrer meget hurtigt  og der opnås en meget smuk og halvblank overflade.