Kvalitet

Dansk Gulvcenter Aps. ønsker som markedsledende gulvvirksomhed at sikre, at vores kunder modtager processer og serviceydelser, der som minimum lever op til kundens krav og forventninger. Kvalitetsniveauet skal fastholdes på et så højt niveau, at vi får tilgang af nye kunder, samt bevarer vores eksisterende kunder.

Vi vil:
1. Som minimum levere processer og serviceydelser, der lever op til kundernes krav og forventninger, så vores eksisterende kunder vil anbefale os til andre.
2. Fremstå som en troværdig, seriøs og fleksibel samarbejdspartner med høj grad af kundeservice.
3. Sikre en hurtig behandling af reklamationer fra kunder.
4. Sikre, at leverandører lever op til vores kvalitetskrav gennem fastlæggelse af entydige kravsspecifikationer samt en nøje vurdering og løbende opfølgning.
5. Indkøbe og vedligeholde teknik og maskiner, så der med sikkerhed opnås kvalitetsforbedringer.
6. Styrke samarbejdet gennem procesorienteret kvalitetsarbejde, for dermed at få en gensidig forståelse for hinandens arbejde.
7. Uddanne og motivere medarbejderne til at tage aktivt del i kvalitetsarbejde og -ansvar.
8. Sikre højst mulig kvalitet til lavest mulige omkostninger gennem løbende optimering af arbejdsprocesserne.
9. Løbende at gennemføre kvalitetsforbedringer for at forebygge fejl.
10.Etablere kvalitetsmæssige forretningsgange og instruktioner og måle forbedringer af indsatsen på kvalitetsområdet.