En solid partner

Vi sætter en ære i at være ærlige fra en solidstarten, ikke noget med ekstra regninger på arbejde der sagtens kunnevære med i tilbuddet fra starten. Vi holder vores løfter og ord, og regner dermed at et godt samarbejde er en selvfølgelighed.

Uanset opgavens størrelse og karakter er Dansk Gulvcenter Aps.altid en professionel og pålidelig medspiller. Og med en stor stab af dygtige håndværkere har vi altid den kapacitet, derskal til for at løfte både de små og de meget store opgaver.

Vi har stærke kompetencer inden for processtyring og holderden gamle byggestil og håndværkstraditioneri hævd ved, om nødvendigt, også at anvende gamle teknikker og værktøj, man ellers ikke ser i dag. Samtidig kombinerer vi tempo med akkuratesse og har blik for detaljen.

Vi udfører vores opgaver under forskellige kontraktmæssige forhold – lige fra en totalentreprise, der inddrager alle vores kompetencer, til den mindste fagentreprise,
hvor en kunde blot efterspørger en enkelt kompetence.Vi er danmarks absolut førende virksomhedindenfor behandling af trægulve, ogvores kernekompetencer bliver til stadighed forbedret og udviklet, som et naturligt led i den forpligtelse det er at være markedsledende.

Hos Dansk Gulvcenter Aps.har vi en tradition og virksomhedskultur som motiverer den enkelte medarbejder til at kunne se muligheder i markedet. Hvorefter vi til stadighed tilstræber at forvandle de bedste af mulighederne til virkelighed.Og sammenholdt med den solide erfaring og viden vi har, bruger vi hver dagkreativt og aktivt til at skabe værdi for vores kunder, hvilket udmønter sig ikonkurrencerigtige løsningertilpasset den enkelte kunde.

en solid 1
en solid2
en solid 3
en solid 4
en solid 5
end solid 6