Bejdse

Bejdsning er en helt unik måde at at tilføre farve på sit gulv. Træ er et levende materiale og træets æstetiske kvaliteter og egenskaber kan forstærkes ved brug af bejdse. Ved bejdsning skelner man mellem hårdtræ og løvtræ, idet de 2 trætyper
ikke har de samme egenskaber når man bejdser. Det er derfor vigtig, at man lader det forberedende arbejde være omhyggeligt.

For at mindske fiberrejsningen fugtes overfladen med vand, derefter Slibes. Træsorter med højt olie- og harpiksindhold behandles med Vand, der er tilsat salmiak. For et godt resultat kræves at overfladen er slebet og uden snavs eller lakrester. Ved brug af plastisk træ til udfyldning af revner bortslibes overskydende udfyldning, da området ellers vil antage en anden farve end resten af overfladen.

Bejdsen påføres i rigelig mængde og stryges på langs med årerne. Træ der bejdses, kan arbejde en smule hvorfor der altid udføres en prøvebejdsning på et tilsvarende stykke træ som gulvet for at Kontrollere om den ønskede farve og effekt opnås.

Ønskes en slidstærk overflade kan efterbehandling foretages med lak eller olie. Olie på bejdse giver træet en dybere farve og lød.

Man skal være opmærksom på at bejdse trækker dybt ind i træet, hvorfor endnu en gulvafslibning ikke vil være muligt uden at bejdsen
vil være synlig.

Bejdse